MỞ THẺ HAPPY DIGITAL, TẶNG ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG - NAM A BANK


18/05/2021

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Nội dung chương trình:

Ưu đãi SHOCK: Tặng đến 1 triệu đồng khi giao dịch chi tiêu online tại Grab, Now, Tiki, Shopee, Agoda.

Nội dung ưu đãi: Hoàn 40% (tối đa 1 triệu đồng) cho các giao dịch chi tiêu online tại Grab, Now, Tiki, Shopee, Agoda khi KH thỏa điều kiện chương trình.

Điều kiện: KH đạt tổng doanh số giao dịch chi tiêu online qua thẻ Happy Digital trong 01 kỳ sao kê đạt tối thiểu 3 triệu đồng.

Ví dụ minh họa:

KH có giao dịch chi tiêu được ghi nhận trong Kỳ sao kê từ 25/03/2021 đến 24/04/2021 (Đợt 1) qua thẻ Happy Digital như sau:
MỞ THẺ HAPPY DIGITAL, TẶNG ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG - NAM A BANK

Trong Kỳ sao kê này:

- Tổng doanh số giao dịch chi tiêu online của KH là 3,470,000 VNĐ => đạt điều kiện chương trình.

- Tổng doanh số giao dịch chi tiêu online của KH tại Shopee, Tiki, Grab, Now là: 1,970,000 VNĐ.

- Tổng số tiền KH được hoàn là: 1,970,000 * 40% = 788,000 VNĐ.

Ưu đãi TOP CHI TIÊU: Tặng 5 triệu đồng cho TOP 05 KH có tổng doanh số giao dịch chi tiêu online cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Điều kiện:

- KH đạt tổng doanh số giao dịch chi tiêu online qua thẻ Happy Digital trong thời gian diễn ra chương trình từ 25/03/2021 đến 24/06/2021 đạt tối thiểu 15 triệu đồng.

- Giải thưởng sẽ được trao cho KH có tổng doanh số giao dịch chi tiêu online từ cao đến thấp (tiêu chí xem xét theo thứ tự là tổng doanh số/ thời gian giao dịch đạt doanh số/ tổng hạn mức tín dụng).

Lưu ý: Mỗi KH (CIF) được hoàn tối đa 1 lần cho mỗi ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 24/06/2021, bao gồm 3 Đợt khuyến mãi như sau:

MỞ THẺ HAPPY DIGITAL, TẶNG ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG - NAM A BANK

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu như hết kinh phí.

3. Đối tượng tham gia: Áp dụng cho KH cá nhân là Chủ thẻ tín dụng Happy Digital.

4. Thời gian hoàn tiền:

MỞ THẺ HAPPY DIGITAL, TẶNG ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG - NAM A BANK

Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng Happy Digital của KH.

5. Các quy định khác:

- Giao dịch chi tiêu online là giao dịch thanh toán được thực hiện trên mạng, các website thương mại điện tử, mua hàng online hoặc các đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến; được thực hiện và được ghi nhận vào hệ thống Nam A Bank trong thời gian khuyến mãi; và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch (BTBGD).

- Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày xử lý được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và BTBGD thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch đủ điều kiện để nhận hoàn tiền tại mỗi kỳ BTBGD.

- Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

- Tại thời điểm chi thưởng, Nam A Bank chỉ ghi nhận các giao dịch của Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ và trong tình trạng tốt (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy, và không trong tình trạng Nam A Bank chứng minh được thẻ gian lận).

- Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.

HHHV VN 2021

Chia sẻ nội dung