Thí sinh Đặng Thị Lệ Hằng
7 Tháng Chín 1993
Chiều cao: 1735 cm Số đo 3 vòng: 80,5-64,5-89 Số báo danh: 304
Giới thiệu Thí sinh
Đặng Thị Lệ Hằng

Video