Vòng sơ tuyển, sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017


21/06/2017

Vòng sơ tuyển, sơ khảo

Vòng sơ tuyển, sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017


Vòng sơ tuyển
Vòng sơ tuyển miền Bắc (Casting)
Thời gian: 06/09/2017
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung thi:
- Trình diễn catwalk theo nhạc
Vòng sơ tuyển miền Nam (Casting)
Thời gian: 10/09/2017
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung thi:
- Trình diễn catwalk theo nhạc
Công bố kết quả
- Kết quả vòng Sơ tuyển (Casting) sẽ được thông báo vào cuối ngày của vòng thi và công bố tại địa điểm diễn ra vòng thi.
- Ban giám khảo sẽ tuyển chọn 140 thí sinh vào vòng Sơ khảo. Trong đó Miền Bắc 70 thí sinh, Miền Nam  70 thí sinh được chọn theo kết quả cao nhất của Ban giám khảo.

Một số lưu ý và yêu cầu
- Trang phục và trang điểm thí sinh tự chuẩn bị.
- Các thí sinh phải tự túc chi phí ăn uống và đi lại cho các phần thi Sơ tuyển.

Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo miền Bắc
Thời gian: 07/09/2017
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung thi:
- Đo chiều cao, cân nặng, hình thể, nhân trắc học và tính điểm chỉ số hình thể.
- Trình diễn catwalk theo nhạc.
- Trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.
Vòng sơ khảo miền Nam
Thời gian: 11/09/2017
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung thi:
- Đo chiều cao, cân nặng, hình thể, nhân trắc học và tính điểm chỉ số hình thể.
- Trình diễn catwalk theo nhạc.
- Trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.
Công bố kết quả
- Kết quả vòng Sơ khảo sẽ được thông báo vào cuối ngày của vòng thi và công bố tại địa điểm diễn ra vòng thi.
- Ban giám khảo sẽ tuyển chọn 70 thí sinh vào vòng Bán kết. Top 70 thí sinh được chọn theo kết quả cao nhất của Ban giám khảo bao gồm cả thí sinh được đặc cách (nếu có).
Một số lưu ý và yêu cầu
- Trang phục và trang điểm thí sinh tự chuẩn bị.
- Các thí sinh phải tự túc chi phí ăn uống và đi lại cho các phần thi Sơ khảo.

Vòng sơ tuyển, sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

HHHVVN 2017

Chia sẻ nội dung