Thí sinh Nguyễn Thị Thành
6 Tháng Tư 1996
Chiều cao: 1715 cm Số đo 3 vòng: 81-62-85 Số báo danh: 214
Giới thiệu Thí sinh
Nguyễn Thị Thành

Video