Thí sinh Nguyễn Phạm Kim Ngân
20 Tháng Giêng 1992
Chiều cao: 1705 cm Số đo 3 vòng: 79,5-63-91,5 Số báo danh: 146
Giới thiệu Thí sinh
Nguyễn Phạm Kim Ngân

Video