Thí sinh Nguyễn Hoài Nhi
9 Tháng Hai 1994
Chiều cao: 1715 cm Số đo 3 vòng: 82-62,5-90 Số báo danh: 124
Giới thiệu Thí sinh
Nguyễn Hoài Nhi

Video