Đơn vị tổ chức

  • Thành phố đăng cai cuộc thi:
    • Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 

  • Đơn vị tổ chức: 

                                                        Unicorp.png 

 

  • Đơn vị đồng tổ chức:

                                                       DiamondBayResortSpa.png

                                                       Hoan%20Cau%20-%20gold%20-%20ngang_v.png

 

 

 

Đăng ký nhận thông tin Đăng ký