Miss Trương Thị May

Nơi sinh: Cam-pu-chia
Năm sinh: 1988
Chiều cao: 

Đăng ký nhận thông tin Đăng ký